w3ctech

gaobo

gaobo

读书人当以时时自省,身居安所而思危,不以学高而自满、不以位右而凌人、不以财大而奢靡。论体力,不及农家之孩童;论经营,不及市井之小贩;论治国,不及小地之长尊,何高之有哉?唯常人不屑用心之所,乃吾用武之地。费数载之心力,研究机器运行,数字变幻之术,此皆不足一提。学问无止境,做人有高低。一日必三自问:“今日有德得乎心邪?”行事非敢乱,求学无敢止,本人自训也。